galleria180.se

Bookmark and Share
Artiklar
 • Hacked By SAHRA| Sessizce N?betteyiz!


  hintergrund

  HACKED BY SAHRA!...


  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin.
  - Abd?lhamid II. 1876-1909


  HACKED BY SaHrA


  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin.
  - Abd?lhamid II. 1876-1909  Turkish Cyber Army!...


  Hacked By SaHrA!...


  Ayyıldız Tim
  T?rk Siber Ordusu!...


  YA ALLAH! HACKED BY SAHRA - Ayyildiz.org

  K?M BU AYYILDIZ T?M?

  Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup,
  Türkiye ye karşı internet üzerinden kar??t g??ler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? g?n?ll? olarak lobi faaliyeti s?rd?ren bir organizasyondur.
  Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, ?zellikle ?lkemizi hedef alan ?lke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine g?rev edinmi?tir.
  Kurulu? amac?m?z?n en ?nemli unsuru Devlet?ilik olmu?tur. ?lkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? ?lkemizin b?t?nl???ne yap?lan bir sald?r? olarak g?r?r?z ve ona g?re ad?mlar?m?z? belirleriz.
  Ba?ta ?stihbarat Birimlerimiz olmak ?zere, Emniyet te?kilat?m?za, Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz m?mk?n de?ildir.
  Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? s?rd?rerek, ?rk??l?ktan uzak, Edirne?den Kars?a kadar ?lkemizi seven herkesi tek bir ?at? alt?nda birle?tirmeyi ama?lamaktad?r.


  WHO IS THIS AYYILDIZ T?M?

  Ayy?ld?z Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying.
  Ayy?ld?z Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism.
  State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly.
  Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible.
  Ayy?ld?z Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.


  hintergrund

  HACKED BY SAHRA!...

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  HACKED BY SaHrA

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  Turkish Cyber Army!...

  Hacked By SaHrA!...

  Ayyıldız Tim T?rk Siber Ordusu!...


  YA ALLAH! HACKED BY SAHRA - Ayyildiz.org

  K?M BU AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden kar??t g??ler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? g?n?ll? olarak lobi faaliyeti s?rd?ren bir organizasyondur. Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, ?zellikle ?lkemizi hedef alan ?lke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine g?rev edinmi?tir. Kurulu? amac?m?z?n en ?nemli unsuru Devlet?ilik olmu?tur. ?lkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? ?lkemizin b?t?nl???ne yap?lan bir sald?r? olarak g?r?r?z ve ona g?re ad?mlar?m?z? belirleriz. Ba?ta ?stihbarat Birimlerimiz olmak ?zere, Emniyet te?kilat?m?za, Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz m?mk?n de?ildir. Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? s?rd?rerek, ?rk??l?ktan uzak, Edirne?den Kars?a kadar ?lkemizi seven herkesi tek bir ?at? alt?nda birle?tirmeyi ama?lamaktad?r.

  WHO IS THIS AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayy?ld?z Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayy?ld?z Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.

  hintergrund

  HACKED BY SAHRA!...

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  HACKED BY SaHrA

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  Turkish Cyber Army!...

  Hacked By SaHrA!...

  Ayyıldız Tim T?rk Siber Ordusu!...


  YA ALLAH! HACKED BY SAHRA - Ayyildiz.org

  K?M BU AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden kar??t g??ler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? g?n?ll? olarak lobi faaliyeti s?rd?ren bir organizasyondur. Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, ?zellikle ?lkemizi hedef alan ?lke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine g?rev edinmi?tir. Kurulu? amac?m?z?n en ?nemli unsuru Devlet?ilik olmu?tur. ?lkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? ?lkemizin b?t?nl???ne yap?lan bir sald?r? olarak g?r?r?z ve ona g?re ad?mlar?m?z? belirleriz. Ba?ta ?stihbarat Birimlerimiz olmak ?zere, Emniyet te?kilat?m?za, Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz m?mk?n de?ildir. Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? s?rd?rerek, ?rk??l?ktan uzak, Edirne?den Kars?a kadar ?lkemizi seven herkesi tek bir ?at? alt?nda birle?tirmeyi ama?lamaktad?r.

  WHO IS THIS AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayy?ld?z Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayy?ld?z Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.

  hintergrund

  HACKED BY SAHRA!...

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  HACKED BY SaHrA

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  Turkish Cyber Army!...

  Hacked By SaHrA!...

  Ayyıldız Tim T?rk Siber Ordusu!...


  YA ALLAH! HACKED BY SAHRA - Ayyildiz.org

  K?M BU AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden kar??t g??ler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? g?n?ll? olarak lobi faaliyeti s?rd?ren bir organizasyondur. Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, ?zellikle ?lkemizi hedef alan ?lke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine g?rev edinmi?tir. Kurulu? amac?m?z?n en ?nemli unsuru Devlet?ilik olmu?tur. ?lkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? ?lkemizin b?t?nl???ne yap?lan bir sald?r? olarak g?r?r?z ve ona g?re ad?mlar?m?z? belirleriz. Ba?ta ?stihbarat Birimlerimiz olmak ?zere, Emniyet te?kilat?m?za, Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz m?mk?n de?ildir. Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? s?rd?rerek, ?rk??l?ktan uzak, Edirne?den Kars?a kadar ?lkemizi seven herkesi tek bir ?at? alt?nda birle?tirmeyi ama?lamaktad?r.

  WHO IS THIS AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayy?ld?z Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayy?ld?z Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.