galleria180.se

Bookmark and Share
ayyildiz.org hacked BY SAHRA » Avfall & Återvinning

Hacked Bycakr - Turkhackteam.org

Verksamhet Produkt/Tjänst   Varumärke
Blybatteriretur AB, hela Sverige
 • Blybatteribranschens företag. Ansvarig för och organiserar insamlingssystem för uttjänta blybatterier.
Creatables, hela Sverige
 • Utvecklar produkter från spillmaterial i industrin. WEBSHOP PRODUCENT
El-Kretsen, hela Sverige
 • Ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Freecycle, Göteborg
 • Freecycle® är ett ideellt nätverk som är öppet för alla som vill "återvinna" i stället för att kasta bort.
Kretsloppsparken, Göteborg
 • Kretsloppsparken erbjuder tre olika försäljningsställen som drivs av Återbruket, Stadsmissionen och Returhuset. Sorteringsstation under tak. BUTIK
Kretsloppsparken i Kristianstad AB, Kristianstad
 • Återvinningsanläggning för privatperson och företag.
Malmö Återbyggdepå, Malmö
 • Tar emot och säljer begagnat byggmaterial BUTIK
Metallvärden, Hela Sverige
 • Återvinning, metaller, skrot, köper, säljer, bearbetar
Refero, hela Sverige
 • Bilproducenternas mottagningssystem för skrotning av bilar
Till toppen av sidanTill startsidan
Renova, Göteborg
 • Avfall, återvining,Miljöföretag,
REPA, hela Sverige
 • REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.
Sopor.nu, Hela Sverige
 • Information om sopsortering, avfall, återvinning, materialåtervinning
Stena Metall, Hela Sverige
 • Miljövänlig avfallshantering, återvinning
 • Relaterade Nyheter
 • Mest läst
 • 2017-08-16
  Hacked by sahra
 • 2017-08-15
  Hacked By SAHRA| Sessizce N?betteyiz!
  hintergrund

  HACKED BY SAHRA!...

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  HACKED BY SaHrA

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  Turkish Cyber Army!...

  Hacked By SaHrA!...

  Ayyıldız Tim T?rk Siber Ordusu!...


  YA ALLAH! HACKED BY SAHRA - Ayyildiz.org

  K?M BU AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden kar??t g??ler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? g?n?ll? olarak lobi faaliyeti s?rd?ren bir organizasyondur. Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, ?zellikle ?lkemizi hedef alan ?lke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine g?rev edinmi?tir. Kurulu? amac?m?z?n en ?nemli unsuru Devlet?ilik olmu?tur. ?lkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? ?lkemizin b?t?nl???ne yap?lan bir sald?r? olarak g?r?r?z ve ona g?re ad?mlar?m?z? belirleriz. Ba?ta ?stihbarat Birimlerimiz olmak ?zere, Emniyet te?kilat?m?za, Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz m?mk?n de?ildir. Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? s?rd?rerek, ?rk??l?ktan uzak, Edirne?den Kars?a kadar ?lkemizi seven herkesi tek bir ?at? alt?nda birle?tirmeyi ama?lamaktad?r.

  WHO IS THIS AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayy?ld?z Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayy?ld?z Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.

  hintergrund

  HACKED BY SAHRA!...

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  HACKED BY SaHrA

  Hak arayan varsa, hakk?n? verin. Ba? kald?ran varsa, ba??n? kesin. - Abd?lhamid II. 1876-1909

  Turkish Cyber Army!...

  Hacked By SaHrA!...

  Ayyıldız Tim T?rk Siber Ordusu!...


  YA ALLAH! HACKED BY SAHRA - Ayyildiz.org

  K?M BU AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden kar??t g??ler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? g?n?ll? olarak lobi faaliyeti s?rd?ren bir organizasyondur. Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, ?zellikle ?lkemizi hedef alan ?lke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine g?rev edinmi?tir. Kurulu? amac?m?z?n en ?nemli unsuru Devlet?ilik olmu?tur. ?lkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? ?lkemizin b?t?nl???ne yap?lan bir sald?r? olarak g?r?r?z ve ona g?re ad?mlar?m?z? belirleriz. Ba?ta ?stihbarat Birimlerimiz olmak ?zere, Emniyet te?kilat?m?za, Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz m?mk?n de?ildir. Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? s?rd?rerek, ?rk??l?ktan uzak, Edirne?den Kars?a kadar ?lkemizi seven herkesi tek bir ?at? alt?nda birle?tirmeyi ama?lamaktad?r.

  WHO IS THIS AYYILDIZ T?M?
  Ayy?ld?z Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayy?ld?z Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayy?ld?z Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.